Despre mine

M-am înscris în cursa electorală pentru Consiliul Local Braşov ca INDEPENDENT, pentru că programul meu vizează o abordare diferită faţă de aceea a partidelor. Dacă INDEPENDENŢA reprezintă o opţiune a votului dumneavoastră, după ce voi accede în forul deliberativ municipal, comunitatea, dezvoltarea durabilă, educaţia şi cultura vor fi principalele mele preocupări. Am luat decizia de a candida ca INDEPENDENT pentru că este momentul unei implicări mai active a Consiliului Local în sensul asumării mai multor responsabilităţi în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul Braşovului. Doresc să refacem spiritul comunitar, să avem o comunitate puternică, implicată, activă.

O altă prioritate este relansarea investiţiilor printr-o campanie agresivă pe direcţiile mileniului al III-lea şi bazată pe potenţialul local şi regional! Investiţiile străine trebuie să creeze noi locuri de muncă, printr-o atitudine proactivă. Este vorba despre raportarea la investiţiile care se impun în municipiul nostru şi despre prezentarea potenţialului Braşovului categoriilor de investitori care ne interesează, chiar la ei acasă! Pe de altă parte, demersurile menţionate trebuie făcute într-o manieră transparentă şi acceptată de către comunitate, după întâlniri şi consultări cu reprezentanţii acesteia. În plus, se impune şi educarea şi calificarea celor care vor activa în domeniile în care şi pentru care vor fi făcute investiţii.

o altă componentă pe care o voi promova în Consiliul Local vizează realizarea de noi locuinţe destinate tinerilor. Este un proiect social pe două direcţii. Una se va adresa tinerilor care studiază şi care vor lucra în Braşov şi cărora este necesar să le oferim locuinţe pentru perioada de debut a carierei lor. Cea de-a doua parte a acestui proiect trebuie extinsă prin construirea de locuinţe destinate achiziţionării lor de către tineri, într-o perioadă corelată cu potenţialul de cumpărare. Va fi vorba despre preţuri permisibile, dar la care locuinţele să poată satisface şi din punct de vedere al confortului. Consider că în acest caz, având în vedere impactul social şi economic al proiectului,  obiectivul trebuie să fie doar recuperarea costurilor investiţiilor şi nu o afacere imobiliară! Educaţia şi cultura necesită, de asemenea, o atenţie specială.

Am 47 de ani, sunt directorul Grupului de Presă „Transilvania Expres” şi, ca INDEPENDENT, pot fi o alternativă pentru cei care doresc să-şi exercite dreptul de a vota, dar care sunt profund dezamăgiţi de oamenii politici! Sunt o alternativă şi pentru tineri, destul de absenţi din viaţa politică. Nu putem schimba nimic stând acasă şi chibiţând! Lucrurile se schimbă cu participare şi implicare!